Teede projekteerimine
Praegu töös:
Tallinn-Tartu maantee Jüri-Aruvalla lõik (Maanteeamet)
Teede projekteerimine
Praegu töös:
T16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 17,749 - 28,517 põhiprojekt (Maanteeamet)
Teede projekteerimine
Praegu töös:
T28 Rapla-Märjamaa kergliiklustee eelprojekt (Rapla Vallavalitsus)

Kiirtutvustus

  • Teede projekteerimine
  • Teetööde kirjelduse koostamine
  • Teeprojektide ekspertiis
  • Liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis
  • Liiklusohutuse auditeerimine
  • 3D mudelid (visualiseerimine)
  • Liiklusuuringud