Tehtud tööd

2019

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

2018

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

2017

Praegu töös

T2 Tallinn-Tartu maantee Jüri-Aruvalla lõigu põhiprojekti koostamine (Maanteeamet)

Riigiteedega Rail Baltic raudtee trassi ristumiste põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine

Kosmose kvartali äri- ja eluhoonete teed ja platsid

Tallinna lennujaama reisiterminali pagasiala ja pagasisüsteemi laiendamise projekteerimine

Sepapaja tn 1 teed ja platsid

Kadrioru staadioni kergejõustiku treeningareeni rekonstrueerimine

Pika tn (Tallinn) rekonstrueerimise projekt

T28 Rapla-Märjamaa kergliiklustee eelprojekt

T16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 17,749 - 28,517 põhiprojekt