Tehtud tööd

2018

Mustamäe ja Kristiine sisekvartalite taastusremondi projektid (TREF Nord AS)​

Jüri tee (11112 Lagedi-Jüri tee) ja Kalmari tee vahelise ala teede ja põhimõttelise kvartalistruktuuri koostamine (Rae vald)

Garnisoni tn 16 detailplaneeringu liikluskorralduse projekt (Kuressaare linn)​

2017

Praegu töös

Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 12,6 – 20,898 Jüri – Vaida ja km 20,898 – 25,00 Vaida – Aruvalla I niidi lõikude põhiprojektide koostamine (Maanteeamet)

Liiklusuuring
Katendi projekt
Teeprojekti koostamine

Riigitee nr 11202 Vaida-Urge km 23,000 – 26,937 Angerja-Urge lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine (Maanteeamet)

Liiklusuuring
Katendi projekt
Teeprojekti koostamine

Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 4 parkla projekteerimine (Pärnu linn)

Teeprojekti koostamine

Otepää Lipuväljaku projekti koostamine (Otepää linn)

Teeprojekti koostamine

Teede projekteerimise 2019-2022 raamleping (Riigimetsa Majandamise Keskus)

Teeprojekti koostamine